Regulamin

 1. Organizatorem TZMA jest AstroVisioN.pl.
 2. TZMA 2014 odbędzie się w dniach 14-17 sierpnia 2014 roku w Osadzie Leśnej na Barbarce koło Torunia.
 3. Aktualna liczba wolnych miejsc wyświetlona jest na stronie głównej TZMA.
 4. Uczestnicy TZMA mają prawo do brania udziału we wszystkich zajęciach i atrakcjach przewidzianych w programie TZMA.
 5. Koszt uczestnictwa w całym zlocie TZMA 2014 wynosi 230 PLN.
  Opłata obejmuje koszty noclegu, wyżywienia, transportu w czasie zlotu oraz inne koszty organizacyjne.
  Opłata nie obejmuje koszulki, za którą należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 20 PLN. Należy ją wpłacić razem z wpisowym.
  Nie oferujemy zniżek dla dzieci oraz studentów.
 6. Wpisowe należy wpłacać w terminie 7 dni od momentu rejestracji. Po tym czasie rezerwacja miejsca jest usuwana. Jedynie wpłata wpisowego w terminie gwarantuje miejsce na zlocie.
 7. Do dnia 1 sierpnia 2014 można uzyskać zwrot wpisowego w razie problemu z przybyciem na Zlot. Po 1 sierpnia 2014 opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. W razie odwołania Zlotu przez organizatorów wszystkie opłaty podlegają zwrotowi.
 8. Dokończenie opłaty za zlot można dokonać na dwa sposoby: Przed 13 sierpnia 2014 r. czyli przed rozpoczęciem zlotu dokonać przelewu na konto, i zabrać ze sobą dowód wpłaty. Druga możliwość to dokonanie płatności gotówką podczas rejestracji na miejscu po przyjeździe.
 9. Można uczestniczyć we wszystkich atrakcjach Zlotu bez noclegu i wyżywienia. Koszt uczestnictwa jest mniejszy i wynosi 100PLN. Konieczna jest rejestracja oraz wpisanie stosownej informacji w uwagach. Należy pamiętać, że część atrakcji jest przewidziana tylko dla pełnoprawnych uczestników Zlotu i mają oni pierwszeństwo.
 10. Organizatorzy zapewniają transport z Barbarki do wszystkich atrakcji oraz z powrotem.
 11. Kwaterowanie i przydzielanie miejsc ustalają organizatorzy. Dysponujemy pokojami od 3 do 10 osobowymi, gdzie kwaterowanie rozpoczynamy od pokoi największych. Wyjątkiem mogą być rodziny z dziećmi, które mogą zostać zakwaterowane do pokoju mniejszego. Rozdział miejsc jest dowolny względem płci i wieku. Nie ma możliwości dobierania sobie pokoi. Liczy się kolejność zgłoszeń.
 12. Każdy uczestnik musi się zarejestrować przez formularz na stronie www.tzma2014.pl. W przypadku grupy osób prosimy dopisać stosowny komentarz w UWAGACH przy rejestracji.
 13. Za zachowanie Uczestników na i poza terenem TZMA Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy Uczestnik TZMA ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.
 14. Koordynatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub innych uczestników w stosunku do uczestników TZMA oraz ich sprzętu, jak i za szkody spowodowane przez uczestników TZMA w stosunku do osób trzecich.
 15. Uczestnik TZMA zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 16. Uczestnik TZMA zobowiązany jest wykonywać polecenia porządkowe koordynatorów imprezy. W czasie TZMA2014 Organizator rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do interpretacji niniejszego regulaminu i jego poszczególnych postanowień.
 17. Organizator TZMA jest uprawniony do utrwalania TZMA, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu TZMA z uzasadnionych powodów, np.: warunki pogodowe uniemożliwiające lub znacznie utrudniające obserwacje, odwołanie przyjazdu przez prelegenta, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu TZMA2014.
 19. Termin rejestracji - do 31.07.2014